28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

Bild på Salzburg

ISCM Historia

ISCM (International Society for Contemporary Music) grundades i Salzburg 1922 och har f.n. omkring 50 nationella sektioner i fyra världsdelar. Kärnan i ISCM:s verksamhet är den årliga festivalen för ny konstmusik, en kombinerad festival och världskongress för nutida musik. Den arrangeras varje år i något av medlemsländerna, och har vid några tillfällen arrangerats i Sverige: i Lund 1947 (tillsammans med Köpenhamn), i Stockholm 1956, 1966, 1978 (tillsammans med Helsingfors) och 1994. 2009 arrangeras den återigen i Sverige, i en tredelad festival i Visby, Växjö och Göteborg, under mottot ”Listen to the World”. Festivalen ISCM World New Music Days är alltjämt en av det största evenemangen inom den nutida musikens värld.

Långt innan begreppet ”världsmusik” myntades markerade ISCM sina globala ambitioner genom att kalla sina festivaler för världsmusikfester eller världsmusikdagar, World Music Days. Numera kallas festivalen för World New Music Days, för att förtydliga dess innehåll och ambition.

Vid sidan av festivalen samarbetar sektionerna bilateralt genom olika former av utbyten. Från 1996 fram till och med 2002 verkade den svenske tonsättaren Arne Mellnäs som organisationens president. Under tidigare decennier gjorde altviolinisten, tonsättaren-, och musikskriftställaren Sten Broman aktningsvärda insatser inom ISCM.

Nyheter

3 svenska tonsättare presenterar sina verk på iscm.org

2021-05-08

ISCM.org har under 2021 bjudit in alla medlemsorganisationerna runt om i världen att plocka fram några verk från varje organisation inom det som ISCM kallar för "The ISCM Virtual Collaborative Series". Här är tre svenska verk presenterade!
Läs mer

4 tonsättare framförda i Tallin!

2020-05-16

Under WNMD i Tallinn i maj 2019 fick fyra svenska tonsättare verk framförda. Jenny Hettne, Catharina Palmaer, Patric Simmerud och Thommy Wahlström hade alla fina framföranden av sina verk och vi ser fram emot att veta vad som kommer av dessa internationellt exponerade verk!
Läs mer