28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

Bild på Salzburg

ISCM Historia

ISCM (International Society for Contemporary Music) grundades i Salzburg 1922 och har f.n. omkring 50 nationella sektioner i fyra världsdelar. Kärnan i ISCM:s verksamhet är den årliga festivalen för ny konstmusik, en kombinerad festival och världskongress för nutida musik. Den arrangeras varje år i något av medlemsländerna, och har vid några tillfällen arrangerats i Sverige: i Lund 1947 (tillsammans med Köpenhamn), i Stockholm 1956, 1966, 1978 (tillsammans med Helsingfors) och 1994. 2009 arrangeras den återigen i Sverige, i en tredelad festival i Visby, Växjö och Göteborg, under mottot ”Listen to the World”. Festivalen ISCM World New Music Days är alltjämt en av det största evenemangen inom den nutida musikens värld.

Långt innan begreppet ”världsmusik” myntades markerade ISCM sina globala ambitioner genom att kalla sina festivaler för världsmusikfester eller världsmusikdagar, World Music Days. Numera kallas festivalen för World New Music Days, för att förtydliga dess innehåll och ambition.

Vid sidan av festivalen samarbetar sektionerna bilateralt genom olika former av utbyten. Från 1996 fram till och med 2002 verkade den svenske tonsättaren Arne Mellnäs som organisationens president. Under tidigare decennier gjorde altviolinisten, tonsättaren-, och musikskriftställaren Sten Broman aktningsvärda insatser inom ISCM.

Nyheter

Grattis Martin Svensson & Fabian Svensson!!

2023-09-19

Vi skulle vilja gratulera Martin Svensson och Fabian Svensson, som både har tagits ut av den internationella juryn och får således framföras i Sydafrika under festivalen i november 2023!
Läs mer