28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

Länkar till andra organisationer

Länkar

Vi guidar dig rätt med hjälp av en resursbank i form av länkar till viktiga samarbetspartners och organisationer.

Samarbetspartners

Kulturrådet
Statens Kulturråd stödjer svenska sektionen av ISCM

International Society for Contemporary Music
ISCM internationella organisationen, sekretariatet ligger i Wien

Organisationer

STIM Swedish Music Information Center

Föreningen Svenska Tonsättare
Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området och har idag 319 medlemmar varav 294 är tonsättare.

IAMIC – the International Association of Music Information Centres
Globalt nätverk för nationella musikinformationsorganisationer som dokumenterar och förmedlar vår tids musik. IAMIC består nuvarande av 41 medlemsorganisationer i 38 länder. (2008)

Arrangörer

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
Rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige. För närvarande har RANK ett trettiotal anslutna arrangörer.

Övriga

The Journal of Music
In print and online – bringing together classical, contemporary, traditional/folk, jazz and pop in one magazine.

New Music Box
Omfattande Amerikansk onlinemusiktidskrift

Nyheter

Grattis Martin Svensson & Fabian Svensson!!

2023-09-19

Vi skulle vilja gratulera Martin Svensson och Fabian Svensson, som både har tagits ut av den internationella juryn och får således framföras i Sydafrika under festivalen i november 2023!
Läs mer