28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

ISCM - den svenska sektionen

ISCM – den svenska sektionen

Den svenska sektionen av ISCM bildades 1923. Under de första decennierna anordnade de svenska ISCM-sektionerna (under en period fanns nämligen två: en i Lund och en i Stockholm) egna konserter med ny musik. Denna uppgift har under det senaste halvseklet övertagits av dels Sveriges Radio, Rikskonserter och andra institutioner, dels av sektionens konsertgivande organ, dvs ett växande antal lokalarrangörer för ny musik.

Alltsedan 1923 har Sverige genom den svenska sektionen deltagit i det internationella arbetet för främjandet av den nutida musiken genom ISCM. Vi vill också vara en aktiv aktör i utvecklingen av det svenska nutida musiklivet genom aktiva samarbeten med andra aktörer; och vi är sedan 1990-talet huvudman tidskriften Nutida Musik.

Svenska sektionen har drygt 150 enskilda medlemmar. Det internationella nätverket omfattar nu 52 sektioner i 48 länder över hela världen.

Sverige har alltid haft en stark position inom ISCM. Sedan år 2001 har vi dessutom två sektioner. Vid sidan av den nationella sektionen finns nu också Visby Internationella Tonsättarcentrum. De två sektionerna samarbetar för att främja svensk nutida musik, dess tonkonstnärer och för att öka intresset för Sverige som aktör i det internationella musiklivet.

Under långa tider koncentrerades sektionens arbete till uttagningen av svenska verk till ”världsmusikdagarna”, deltagande i ISCM:s generalförsamling och presidium samt till arrangörsarbetet inför de festivaler som ägt rum i Sverige. Under 1990-talet breddade sektionen sin verksamhet genom att också vara huvudman för tidskriften Nutida Musik, Sveriges enda tidskrift om vår tids konstmusik.

Svenska sektionen initierade i början av 2000-talet en samverkan mellan de arrangerande föreningar som främst ägnar sig åt konserter med nutida musik. Samlingen under ISCM-paraplyet avsåg i första skedet leda till utvecklandet av ett internt nätverk för program- och artistinformation samt samverkan. Denna samverkan ledde så småningom fram till bildandet av Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK).

Svenska sektionen har en stor roll att spela inför ISCMs 100-årsjubileum 2022. Förutom att vara med på de extraevenemang som planeras internationellt bidrar vi med att sammanställa program och inspelningar från de 4 WNMD som ägde rum på svensk mark med start under 50-talet. På så sätt kommer vi att bidra vi till en sökbar musikhistorisk källa som kommer att följa musiklivet från 1922 fram till festivalen 2022.

Nyheter

Grattis Martin Svensson & Fabian Svensson!!

2023-09-19

Vi skulle vilja gratulera Martin Svensson och Fabian Svensson, som både har tagits ut av den internationella juryn och får således framföras i Sydafrika under festivalen i november 2023!
Läs mer