28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

Bild på preparerat piano

Svenska Sektionen av ISCM samlar musiker, tonsättare, dirigenter, skribenter under ett tak.

Alltsedan 1923 har Sverige genom den svenska sektionen deltagit i det internationella arbetet för främjandet av den nutida musiken genom ISCM. Vi vill också vara en aktiv aktör i utvecklingen av det svenska nutida musiklivet genom aktiva samarbeten med andra aktörer; och vi är huvudman för sveriges enda tidskrift för nutida musik – Nutida Musik.

Svenska sektionen har drygt 200 enskilda medlemmar. Det internationella nätverket omfattar nu 52 sektioner i 48 länder över hela världen.

Sverige har alltid haft en stark position inom ISCM. Sedan år 2001 har vi dessutom två sektioner. Vid sidan av den nationella sektionen finns nu också Visby Internationella Tonsättarcentrum. De två sektionerna samarbetar för att främja svensk nutida musik, dess tonkonstnärer och för att öka intresset för Sverige som aktör i det internationella musiklivet.

Varje år arrangeras World New Music Days i något av medlemsländerna; en kombinerad festival och världskongress – alltjämt en av det största evenemangen inom den nutida musikens värld. Vid sidan av festivalen samarbetar sektionerna bilateralt genom olika former av utbyten.

Nutida Musik, Sveriges enda tidskrift om vår tids konstmusik, finner du också här.

Nyheter

Grattis Martin Svensson & Fabian Svensson!!

2023-09-19

Vi skulle vilja gratulera Martin Svensson och Fabian Svensson, som både har tagits ut av den internationella juryn och får således framföras i Sydafrika under festivalen i november 2023!
Läs mer