28 Feb, 2022: Den svenska sektionen av ISCM står även enade bakom det uttalande som ISCM.org har gjort gällande situationen i Ukraina.

ISCM

DEN SVENSKA SEKTIONEN AV:
International Society for Contemporary Music

The ISCM Virtual Collaborative Series

3 svenska tonsättare presenterar sina verk på iscm.org

2021-05-08

ISCM.org har under 2021 bjudit in alla medlemsorganisationerna runt om i världen att plocka fram några verk från varje organisation inom det som ISCM kallar för "The ISCM Virtual Collaborative Series". Det är ett sätt att under den globala pandemin försöka föra fram så många tonsättares verk som möjligt genom videoupptagningar av verken samt en presentation av såväl tonsättaren som verket.

Ni kan läsa mer om projektet här: https://iscm.org/iscm-activities/collaborative-events/iscm-virtual-collaborative-series-2020

Under 2021 har följande verk från den svenska sektionen presenterats:

Tillbaka till nyheter

Nyheter

Grattis Martin Svensson & Fabian Svensson!!

2023-09-19

Vi skulle vilja gratulera Martin Svensson och Fabian Svensson, som både har tagits ut av den internationella juryn och får således framföras i Sydafrika under festivalen i november 2023!
Läs mer